14 stycznia, 2021 0 Comments biznes

Działalność nierejestrowana – czym jest i na czym polega?

godnie z Prawem Przedsiębiorców od 30 kwietnia 2018 r. możliwe jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie działalności nierejestrowanej lub działalności nieewidencjonowanej, co zresztą w tym kontekście oznacza to samo. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, czym jest taka działalność nierejestrowana, komu przysługuje i kiedy warto z niej skorzystać?

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana czy też działalność nieewidencjonowana jest to forma działalności wykonywanej przez osobę fizyczną, której przychód miesięczny z tej działalności nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto – o którym mówi ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co więcej, taka „firma na próbę” nie musi być zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ani też do urzędu skarbowego czy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Co to nam daje? Otóż, dzięki temu nie musimy załatwiać różnych formalności i wypełniać wielu wniosków. Niemniej jednak warto wiedzieć o tym, że takie prawo do prowadzenia działalności nierejestrowanej przysługuje tylko w określonych sytuacjach.

Kiedy możliwe jest prowadzenie działalności nierejestrowanej?

O tym, w jakich warunkach możliwe jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej stanowi art. 5 ust. 1 Prawa Przedsiębiorców. W artykule tym czytamy m.in. jakie kryteria musi spełnić osoba prowadząca taką działalność. I tak:

1. Działalność nierejestrowana przeznaczona jest tylko dla osób fizycznych, które przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej czy też spółki cywilnej. Przy czym zasada ta nie dotyczy osób będących w tym czasie wspólnikami lub też członkami zarządu w spółkach prawa handlowego.

2. Taka działalność nierejestrowana nie może być jednocześnie działalnością reglamentowaną, a zatem nie podlega ona obowiązkowi posiadania koncesji, licencji ani pozwoleń.

3. Do tego może ją prowadzić tylko jedna osoba. A zatem działalność nierejestrowana nie może być prowadzona ze wspólnikiem w formie spółki cywilnej.

4. Działalność nieewidencjonowana może być prowadzona do momentu, gdy miesięczne wynagrodzenie brutto nie przekroczy 50% najniższego wynagrodzenia brutto. Po jej przekroczeniu występuje obowiązek zarejestrowania firmy w CEIDG – w terminie 7 dni. Bardzo ważną kwestia jest to, że limit ten dotyczy jedynie przychodów z działalności nierejestrowanej. A więc jeśli osoba prowadząca taką działalności posiada również dochody z innych źródeł, np. z innej pracy, przychody te nie są wliczane do limitu.

Sprawdzone szkolenia dotyczące działalności nierejestrowanej dostępne są w ofercie firmy PCC POLAND


Share: